Kreedix grupist

Kreedix grupist

ISO 9001 JA ISO 14001

2016

ISO 9001 JA ISO 14001

Aastal 2016 alustati Kreedix OÜ- s ja tütarettevõttes Register OÜ-s ISO 9001 kvaliteedijuhtimise süsteemi ja ISO 14001 keskkonnajuhtimise süsteemi integreerimist ja vastavate sertifikaatide taotlemist, mille osas välisauditi tähtaeg on määratud 01.08.2016.a ja mille järgselt väljastatakse vastavad sertifikaadid.

KREEDIX KINDLUSTUSMAAKLER OÜ

2016

KREEDIX KINDLUSTUSMAAKLER OÜ

Aastal 2016 asutati Kreedix Kindlustusmaakler OÜ, mis on 100%-lise osalusega Kreedix OÜ tütarettevõte põhikapitaliga 30 000€. Ettevõtte tegevuseks on krediidikindlusteenuste pakkumine ning tegevusluba Finantsinspektsioonilt on plaanis saada 2016. aasta jooksul.

„EUROPEAN BUSINESS AWARD“

2016

„EUROPEAN BUSINESS AWARD“

Aastal 2016 juunis saadeti Kreedix OÜ kontsernile kutse esindamaks Eestit edukate ettevõtete auhinnavõistlusel „European Business Award“ auhinna kategooriates:
• The Award for customer focus
• The elite award for growth strategy of year
• The Ukti award for innovation
http://www.businessawardseurope.com/

KOOSTÖÖPROJEKT STACC-IGA

2015

KOOSTÖÖPROJEKT STACC-IGA

Aastal 2015 algas nelja-aastane koostööprojekt STACC-iga (Tarkvara Tehnoloogia Arenduskeskus OÜ – www.stacc.ee ) Lead-To-Cash äriprotsesside jaoks vajalike mudelite ja rakenduste väljatöötamiseks. Projekti maksumuseks on kokku ca 600 tuhat eurot.

EESTI VÕLAUSALDAJATE LIIT

2015

EESTI VÕLAUSALDAJATE LIIT

Aastal 2015 asutas juhatuse liige mittetulundusühingu Eesti Võlausaldajate Liit www.evul.ee , mille üks eesmärke on tegeleda riiklikul tasandil maksejõuetuse ja krediidiriskidega seonduvate võtmeküsimustega. Liidul on jõudsalt kasvav liikmeskond ning hea koostöö erinevate erialaliitude, advokatuuri, prokuratuuri ning Majanduskuritegevuse Bürooga.

TULE LIIKMEKS

RISKISKOORI MUDEL

2015

RISKISKOORI MUDEL

Aastal 2015 töötati välja ettevõtte maksejõuetust ennustav mudel. Riskiskoori mudel prognoosib kuude lõikes järgneva 9 kuu kohta maksejõuetuse riske, kus firma ei suuda täita oma kohustusi. Prognoosi jaoks kasutatakse firmade viimase 15 kuu andmeid ärivõrgustiku võrgumeetrikate, maksu- ja muude võlgade, esitamata majandusaasta aruannete, maksudeklaratsioonide, finantsnäitajate, firma struktuurimuutuste jms kohta. Prognoosimudeleid kaasajastatakse igapäevaselt, et arvestada uute mustritega firmade käitumises ja muutunud majandusmaastikku.

GRAPH API

2015

GRAPH API

Aastal 2015 Valmis Register App Engine Graph API ehk Graph API (https://developers.ir.ee/graph-api) on REST (representational state transfer) teenus lingitud avaandmete ja äriinfo saamiseks Register OÜ platvormilt. Graph API on kasutusel inforegister.ee-s ja konkurentsikaart.ee-s, samuti on API leidnud rakendust kliendiprogrammides ja raamatupidamistarkvarades. Register Graph API esindas Eestit finalistina rahvusvahelisel SEMANTiCS 2015 linkandmete konkursil.

KONKURENTSIKAART.EE

2015

KONKURENTSIKAART.EE

Aastal 2015 valmis portaal www.konkurentsikaart.ee. Konkurentsikaart.ee-s saab ülevaate konkurentsiolukorrast ja  turupositsioonist. Rakenduses on kasutatud nii majandusaasta aruannete kui ka kvartaalsete makstud maksude andmeid ning kasutajad saavad ise valida huvipakkuvad näitajad, tegevusvaldkonnad ja ettevõtted. Tööjõu- ja makstud maksude info uueneb iga nelja kuu tagant ning võimaldab muutused turupositsioonis aegsalt tuvastada.

 

MONITOORI TURGU

WWW.E-OSTUKESKUS.EE

2012

WWW.E-OSTUKESKUS.EE

Aastal 2013 valmis portaal www.e-ostukeskus.ee, kus keskmine külastajate arv ühes kuus oli umbes 100 000 kasutajat. E-ostukeskuse otsinguväljalt on võimalik otsida e-poode veebiaadressi, seotud ettevõtte ja e-poe omaniku poolt sisestatud märksõnade järgi. E-ostukeskus.ee portaali külastajad saavad sisseoste teha e-poodides portaalist lahkumata. Iga e-poe juures näeb ostja e-poe krediidireitingut ja ohu korral hoiatusmärgiseid ning valida turvalise ostukoha.

VEEBIBRAUSERITE LISAD

2012

VEEBIBRAUSERITE LISAD

Aastal 2012 valmisid Internetibrauserite pluginad Google Chrome’le ja Mozilla Firefox’ile. Tööriistaribal kuvatakse kasutajale kodulehtedel liigeldes veebilehe omanikettevõtte taustinfot (nimi, reputatsioon, märgised, täiendava info link Inforegistrisse). Toode läheb täiendavasse arendamisse 2017 aasta I kvartalist.

WWW.INFOREGISTER.EE

2011

WWW.INFOREGISTER.EE

Aastal 2011 valmis veebikeskkond www.inforegister.ee-st, kuhu on kokku kogutud ja korrastatud informatsioon Eesti ettevõtete ja ettevõtjate kohta riiklikest registritest, avalikest andmebaasidest, veebist ning ettevõtetelt. Keskkond võimaldab efektiivselt juhtida ettevõttes erinevaid äriprotsesse: krediidijuhtimine, turundus- ja müügitegevus, tarnijate (koostööpartnerite) leidmine, ettevõtete ja juhatuse liikmete seire (tegevuste jälgimine).

KREEDIXI TÜTARETTEVÕTE REGISTER OÜ

2009

KREEDIXI TÜTARETTEVÕTE REGISTER OÜ

Aastal 2009 asutati Register OÜ, mis on 100%-lise osalusega Kreedix OÜ tütarettevõte. Register OÜ asutati krediidihalduseks vajalike rakenduste, mudelite ja tarkvara (taustakontroll, maksekäitumise mustrid, ettevõtete ja isikute mõõdikud) loomiseks ja haldamiseks.

KREEDIX OÜ ASUTAMINE

2004

KREEDIX OÜ ASUTAMINE

Kreedix OÜ asutati 18. juunil 2004. aastal ja samast ajast alustati ka majandustegevusega. Ettevõtte osutab peamiselt krediidihaldusteenuseid ja on aastate jooksul juurutanud toimivaid krediidipoliitikaid tuhandetele Eesti ettevõtetele. (EMTAK 82911 – inkassoteenus ja krediidiinfo)