Koostööpartnerid

Koostööpartnerid

2009. aastal asutati Kreedix OÜ tütarettevõte Register OÜ, mis on spetsialiseerunud krediidihalduseks vajalike infotehnoloogilise lahenduste väljatöötamisele. Register OÜ-s kogutakse andmeid otse algallikatest ja iganädalaselt talletatakse terabaitide kaupa infot, millest eraldatakse miljoneid fakte Eesti firmade ja nendega seotud isikute kohta. Register OÜ lahendusi kasutavad lisaks Kreedix OÜ töötajatele enam kui 1500 ettevõtte finantsjuhid, krediidikontrollerid ja raamatupidajad.

Kreedix OÜ omaniku algatusel asutati 2015. aastal ettevõtluskultuuri ja konkurentsivõime parandamiseks Eesti Võlausaldajate Liidu (EVUL), mille üheks eesmärgiks on riiklikul tasandil maksejõuetuse ja krediidiriskidega seonduvate võtmeküsimustega tegelemine. Liikmetele võimaldatakse vajalikku infot, samuti pakutakse koolitusi, krediidihaldusteenuseid ning abistatakse keerulisemate probleemide korral. Liidul on jõudsalt kasvav liikmeskond ning hea koostöö erinevate erialaliitude, advokatuuri, prokuratuuri ning Majanduskuritegevuse Bürooga.

Advokaadibüroo Mullari & Koch nõustab kliente kõigis majandustegevusega seotud õiguslikes küsimustes. Meie klientideks on äriühingud, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused, erainvestorid ja startup‘id.
Nad on seadnud endale eesmärgiks praktilise õigusteenuse osutamise. Mullari & Koch pakub konkreetseid lahendusi ega usu memorandumitesse ja nõustamisse, mis ei anna tulemust.