Krediidikindlustuse päring

Krediidikindlustuse päring

  Ettevõtte nimi (nõutav)
  Registrikood (nõutav)
  Kontaktisiku nimi (nõutav)
  Telefon (nõutav)
  Email (nõutav)  Tegevuse kirjeldus

  Tegevusvaldkond
  Klientide tegevusvaldkonnad
  Tavalised maksetingimused
  Keskmised maksetähtajad  Tootmiskulud

  Kas on huvi kindlustada ka tootmiskulud?
  Keskmine ajakulu tellimusest kauba kättetoimetamiseni
  Kas nõuate ostjatelt ettemaksu?

  Riskianalüüs
  *Ilma käibemaksuta

  Kliendijaotus Eelmise majandusaasta käive Ostjatelt laekumata arved
  Müügitulu Kliendijaotus
  Müük riigiasutustele Kliendijaotus
  Müük eraisikutele Kliendijaotus
  Müügi jaotus piirkonniti Kliendijaotus
  Müügitulu Eestist Kliendijaotus
  Müügitulu Lätist ja Leedust Kliendijaotus
  Müügitulu muudest Euroopa riikidest Kliendijaotus
  Müügitulu muudest maailma riikidest Kliendijaotus  Kindlustatav käive

  Eelmise aasta kindlustatud käive
  Prognoositud kindlsutatav käive järgnevaks aastaks
  Suurimad eksportsuunad, % käibest  Müügitehingute jaotus
  *Eelneva majandusaasta müügitehingute arv, mitte arvestades riigiasutusi, eraisikuid ning grupisiseseid tehinguid

  Üle 500,000€
  100,000-500,000€
  50,000-100,000€
  10,000-50,000€
  2,500-10,000€
  0-2,500€
  Kokku  Nõuded ostjate vastu
  *Eelneva majandusaasta põhjal, mitte arvestades riigiasutusi, eraisikuid ning grupisiseseid tehinguid

  Kvartal 1
  Kvartal 2
  Kvartal 3
  Kvartal 4
  Kokku  Krediidikahjude ajalugu

  Majandusaasta 2017 2016 2015
  Käive Majandusaasta
  Krediidikahjude summa Majandusaasta
  Suurim kahju ühelt kliendilt Majandusaasta
  Krediidikahjude arv Majandusaasta

  Krediidi- ja võlahaldus

  Kas määrate ostjatele krediidilimiidid?
  Kas jälgite ja vajadusel muudate antud krediidilimiite?
  Kas tehingud vormistatakse kirjalikult?
  Muud lahendused kahjude ennetamiseks
  Kahjude ennetamiseks kasutatavad allikad
  Kas määrate ostjatele krediidilimiidid?
  Kas jälgite ja vajadusel muudate antud krediidilimiite?
  Kas tehingud vormistatakse kirjalikult?
  Kas kasutate omandiõigust kuni raha laekumiseni?
  Muud müügiks kasutatavad garantiid

  Võlahaldussüsteem
  *Kas teostate järgnevaid tegevusi ja millal?

  Meeldetuletused
  Edasise müügi peatamine
  Võlamenetluse algatamine
  Võlahalduseks kasutatav koostööpartner(id)  Lisainfo

  Kas kasutate praegu krediidikindlustust? Kindlustaja nimi
  Kas kindlustuspoliis on praeguseks lõppenud? Kindlustusperioodi lõpp

  Lisa fail


  *Dokumendid, aitamaks paremini hinnata kindlustuspoliisi:

  • Viimased arveldused/reskontra väljavõte
  • 10 suurimat ostjat, suurim üle tähtaja olev summa
  • Põhilised kättetoimetamis- ning tasumistingimused
  • Firmasisene krediitmüügijuhend

  *Päringu esitamisega kinnitan, et edastatud info on korrektne.